PKN
It Keningsfjild Hervormde Gemeente Opsterland Noord en De Mande Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen
 
Jaaroverzicht kerkdiensten 2016 Jaaroverzicht kerkdiensten 2016

Datum vrijdag-01-jan-2016  
Tijd 10.30 uur  
Type dienst Morgengebed  
Voorganger Kerkenraad_Bakkeveen  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden Nieuwjaarsdag  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes Kerk  
Beamer geen  
Liturgische kleur Wit  
Naam -  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) vrijdag-01-jan-2016  
Tijd (O.N) 10.30 uur  
type dienst (O.N) Geen dienst  
Voorganger(O.N) 0  
Locatie (O.N) 0  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-03-jan-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden 0  
Organist 0  
Kindernevendienst Miriam Algra &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer geen  
Liturgische kleur Wit  
Naam -  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-03-jan-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-10-jan-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Mw E.C. Rooseboom_Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Grietha Algra  
Kindernevendienst Marjan Overwijk &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Diakonie- & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Groen  
Naam Doop van de Heer/1e zondag Epifanie  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-10-jan-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds  Mw E.M. van der Weijde-Wisselaar_Frieschepalen  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-17-jan-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst Sieta Modderman &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Oecumene & kerk &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Groen /wit  
Naam 2e zondag van Epifanie  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-17-jan-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. J.Goorhuis_Smalle Ee  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-24-jan-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Heilig Avondmaal  
Voorganger ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst Sieta Modderman &  Tim Offringa  
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes Diakonie & kerk &  
Beamer Wiedse  
Liturgische  kleur Groen /wit  
Naam 3e zondag van Epifanie  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-24-jan-2016  
Tijd (O.N.) 10.00 uur  
Type dienst (O.N.) Heilig Avondmaal  
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Heilig  avondmaal  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-31-jan-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger Dhr.v. Halsema_Kampen  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst Judith Kamminga &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes Diakonie & kerk & jeugd  
Beamer geen  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 4e zondag van Epifanie Sexagesima  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-31-jan-2016  
Tijd (O.N.) 10.00 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) mw. C. de Boer-Bergsma_Scharnegoutum  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-01-jan-2017  
Tijd 10.30 uur  
Type Dienst Morgengebed  
Voorganger Kerkenraad_Bakkeveen  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes kerk  
Beamer geen  
     
     
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-01-jan-2017  
Tijd (O.N.) 0  
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 1ste kerstdag  
Organist (O.N.) 0  
Collectes (ON) 0  
Datum zondag-07-feb-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden Fryske Tsjinst  
Organist 0  
Kindernevendienst Jannie vd Mark &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen /paars  
Naam 5e zondag van Epifanie /Quinquagesima  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-07-feb-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Fryske Tsjinst  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-14-feb-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 1ste -40 dagentijd  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst Kitty Veenstra &  Felicia Boiten  
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Kerkinactie - 40 dagentijd(Okrainse weeskinderen) & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Groen /paars  
Naam 1e zondag in de lijdenstijd (pr.)  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-14-feb-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds J. de Haan _Beetsterzwaag  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 1ste -40 dagentijd  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-21-feb-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Kerk-School Dienst  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 2de 40 dagentijd  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst Sieta Modderman &  Miriam Algra  
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Jeugd & kekr &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Paars  
Naam 2e zondag van de 40 dagen / Reminiscere  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-21-feb-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 2de 40 dagentijd  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-28-feb-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger Dhr. S.de Jong_Joure  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 3 de 40 dagentijd  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst Marjan Overwijk &  Tim Offringa  
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Diakonie & kerk & jeugd  
Beamer Wiedse  
Liturgische kleur Paars  
Naam 3e zondag van de 40 dagen / Oculi  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-28-feb-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds H. Rietman _Assen  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 3 de 40 dagentijd  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
     
Datum zondag-06-mrt-2016
Tijd 10.00 uur
Type dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden 4de 40 dagentijd
Organist 0
Kindernevendienst Judith Kamminga &  Jannie vd Mark
Dienstdoende  ouderling-diaken 0
Kinderoppas 0
collectes 0
Beamer geen
Liturgische kleur Paars
Naam 4e zondag van de 40 dagen / Oculi
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-06-mrt-2016
Tijd (O.N) 10.00 uur
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 4de 40 dagentijd
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum woensdag-09-mrt-2016
Tijd 19.30 uur
Type dienst Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden biddag voor gewas en arbeid en aansluitend gemeenteavond
Organist Gjildert vd Velde
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes kerk
Beamer geen
Liturgische kleur Paars
Naam Biddag gewas
Autorijder 0
   
Datum (O.N) woensdag-09-mrt-2016
Tijd (O.N) geen dienst
type dienst (O.N) Geen dienst
Voorganger(O.N) 0
Locatie (O.N) 0
Bijzonderheden in de dienst (O.N) biddag voor gewas en arbeid
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zondag-13-mrt-2016
Tijd 09.30 uur
Type dienst Gangbare dienst
Voorganger ds.A.J. v.d. Wiel_Leeuwarden
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden 5de 40 dagentijd
Organist Kiertje Flapper
Kindernevendienst Kitty Veenstra &  Felicia Boiten
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes jeugd & kerk &
Beamer Miente
Liturgische kleur Paars
Naam 5e zondag van de 40 dagen / Oculi
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-13-mrt-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) Fryske Tsjinst
Voorganger(O.N) ds K.Visbeek _Zwaagwesteinde
Locatie (O.N) Siegerswoude
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 5de 40 dagentijd
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zondag-20-mrt-2016
Tijd 10.00 uur
Type dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden Palmpasen
Organist 0
Kindernevendienst Miriam Algra &  Marjan Overwijk
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes Kerkinactie - 40 dagentijd(Ghanese Boerinnen) & kerk &
Beamer geen
Liturgische kleur Paars/roze
Naam Palmpasen/ 6e zondag van de 40 dagen/ Palmarum
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-20-mrt-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Palmpasen
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum donderdag-24-mrt-2016
Tijd 19.30 uur
Type Dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden witte donderdag +HA
Organist Gjildert vd Velde
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende ouderling 0
Kinderoppas 0
Collectes actueel doel & kerk &
Beamer Tineke
Liturgische  kleur Paars
Naam Witte Donderdag
Autorijder 0
   
Datum (O.N.) donderdag-24-mrt-2016
Tijd (O.N.) 19.30 uur
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) De Mande
Bijzonderheden in de dienst (O.N) witte donderdag +HA
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum vrijdag-25-mrt-2016
Tijd 19.30 uur
Type Dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden Goede vrijdag
Organist 0
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende ouderling 0
Kinderoppas 0
Collectes geen collecte
Beamer geen
Liturgische  kleur Paars
Naam Goede Vrijdag
Autorijder 0
   
Datum (O.N.) vrijdag-25-mrt-2016
Tijd (O.N.) 19.30 uur
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Goede vrijdag
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zaterdag-26-mrt-2016
Tijd 21.00 uur
Type Dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden  Paaswake
Organist 0
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende ouderling 0
Kinderoppas 0
Collectes geen collecte
Beamer geen
Liturgische  kleur Paars
Naam Stille Zaterdag / Paaswake
Autorijder 0
   
Datum (O.N.) zaterdag-26-mrt-2016
Tijd (O.N.) 21.00 uur
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Paaswake
Organist (O.N.) 0
Collectes (ON) 0
Datum zondag-27-mrt-2016
Tijd 10.00 uur
Type Dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden 1ste paasdag
Organist Jannie Oostingh
Kindernevendienst Tim Offringa &  Judith Kamminga
Dienstdoende ouderling 0
Kinderoppas 0
Collectes JOP & kerk & jeugd
Beamer Wiedse
Liturgische  kleur Paars
Naam 1ste zondag van Pasen
Autorijder 0
   
Datum (O.N.) zondag-27-mrt-2016
Tijd (O.N.) 10.00 uur
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) De Mande
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 1 ste paasadag
Organist (O.N.) 0
Collectes (ON) 0
Datum zondag-03-apr-2016
Tijd 09.30 uur
Type Dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Bijzonderheden St. Piter Ureterp
Organist 0
Kindernevendienst 0
Dienstdoende ouderling  & 
Kinderoppas 0
Collectes 0
Beamer 0
Liturgische  kleur geen
Naam Geen kleur
Autorijder 2e zondag van Pasen / Quasi modo geniti
   
Datum (O.N.) zondag-03-apr-2016
Tijd (O.N.) 09.30 uur
Type dienst (O.N.) SoW - It Keningsfjild
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0
Organist (O.N.) 0
Collectes (ON) 0
Datum zondag-10-apr-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds J.N  Jurjens _Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Wit  
Naam 3e zondag van Pasen / Misericordia Domini  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-10-apr-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Kerk-School Dienst  
Voorganger(O.N) Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-17-apr-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds H. Klein Ikkink _Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur 0  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-17-apr-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-24-apr-2016  
Tijd 10.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden anders dan anders dienst  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Eredienst en kerkmuziek & kerk & keugd  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Wit  
Naam 5e zondag van Pasen / Cantate  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-24-apr-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds J. Bolt_Drachten  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum donderdag-05-mei-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) Siegerswoude  
Bijzonderheden hemelvaartsdag en douwtrappen  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer geen  
Liturgische kleur Wit  
Naam Hemelvaart van de Heer / 40e Paasdag  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) donderdag-05-mei-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) hemelvaartsdag en douwtrappen  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
     
Datum zondag-01-mei-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Wiedse  
Liturgische kleur Wit  
Naam 6e zondag van Pasen  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-01-mei-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-08-mei-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger Dhr.v. Halsema_Kampen  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden    
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Wit  
Naam 7e zondag van Pasen  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-08-mei-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. J.Goorhuis_Smalle Ee  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-15-mei-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden pinksteren bevest, ambtsdragers  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Wit  
Naam Eerste Pinksterdag  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-15-mei-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-22-mei-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds F. de Jong_Leek  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Grietha Algra  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Wit  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-22-mei-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-29-mei-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger Dhr. S.de Jong_Joure  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer Wiedse  
Liturgische  kleur Rood  
Naam 1e zondag na Trinitatis / Sacramentsdag  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-29-mei-2016  
Tijd (O.N.) 09.30 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-12-jun-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden afscheid catechese  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &    
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 3e zondag na Trinitatis  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-12-jun-2016  
Tijd (O.N.) 09.30 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds H. Rietman _Assen  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
     
Datum zondag-05-jun-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes Diakonie (werelddiakonaat) & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 2e zondag na Trinitatis / Sacramentsdag  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-05-jun-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-19-jun-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds G.C. Kajim_Emmen  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Groen  
Naam 1e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-19-jun-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-26-jun-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden Heilig avondmaal  
Organist Grietha Algra  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer Wiedse  
Liturgische kleur Groen  
Naam 2e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-26-jun-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Heilig  avondmaal  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-03-jul-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie(JOP) & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 3e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-03-jul-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-10-jul-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Groen  
Naam 4e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-10-jul-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-17-jul-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Mw E.C. Rooseboom_Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 5e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-17-jul-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds H. Rietman _Assen  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-24-jul-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds J.N  Jurjens _Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 6e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-24-jul-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. J.Goorhuis_Smalle Ee  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum maandag-25-jul-2016  
Tijd 14.00 uur  
Type Dienst Duindienst  
Voorganger ds Klomp_Marum  
Locatie (DM) achter zwembad Dundella (bij slec ht weer in De Mande)  
Bijzonderheden 1ste duindienst koor ureterp  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes Duindienst  
Beamer geen  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) maandag-25-jul-2016  
Tijd (O.N.) geen dienst  
Type dienst (O.N.) 0  
Voorganger (O.N) 0  
Locatie (O.N) 0  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-31-jul-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type Dienst Duindienst  
Voorganger ds K.Visbeek _Westerein  
Locatie (DM) achter zwembad Dundella (bij slec ht weer in De Mande)  
Bijzonderheden 2 de duindienst de bazuin ureterp+solist quartet  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes Duindienst  
Beamer geen  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-31-jul-2016  
Tijd (O.N.) 09.30 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) en koffie  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
     
Datum zondag-07-aug-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 8e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-07-aug-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum maandag-08-aug-2016  
Tijd 14.00 uur  
Type dienst Duindienst  
Voorganger ds Mw E.C. Rooseboom_Drachten  
Locatie (DM) achter zwembad Dundella (bij slec ht weer in De Mande)  
Bijzonderheden 3 de duindienst duo koor Buitenpost  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Duindienst  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) maandag-08-aug-2016  
Tijd (O.N) geen dienst  
type dienst (O.N) 0  
Voorganger(O.N) 0  
Locatie (O.N) 0  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-14-aug-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type dienst Duindienst  
Voorganger pastor  Bakker_Annen  
Locatie (DM) achter zwembad Dundella (bij slec ht weer in De Mande)  
Bijzonderheden 4 de duindienst eufonia korps Winjewoude  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes Duindienst  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-14-aug-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds H. Rietman _Assen  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-21-aug-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds H. Klein Ikkink _Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie(kerk in actie) & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 10e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-21-aug-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-28-aug-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds F. de Jong_Leek  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer geen  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 11e zondag van de zomer  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-28-aug-2016  
Tijd (O.N.) 09.30 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-04-sep-2016
Tijd 09.30 uur
Type dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden 0
Organist Gjildert vd Velde
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende  ouderling-diaken 0
Kinderoppas 0
collectes Jeugd & kerk &
Beamer geen
Liturgische kleur Groen
Naam 12e zondag van de zomer
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-04-sep-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) De Mande
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zondag-11-sep-2016
Tijd 09.30 uur
Type dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal_
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden Heilig avondmaal
Organist Kiertje Flapper
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes diakonie (JOP) & kerk &
Beamer Tineke
Liturgische kleur Groen
Naam 13e zondag van de zomer
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-11-sep-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_
Locatie (O.N) De Mande
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Heilig  avondmaal
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zondag-18-sep-2016
Tijd 09.30 uur
Type dienst SoW - It Keningsfjild
Voorganger ds Jak. Verwaal & Mw. Toos Hoogesteger_Ureterp-Steenbergen (DR)
Locatie (DM) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden Startdienst
Organist 0
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes diakonie & kerk &
Beamer Wiedse
Liturgische kleur Groen
Naam 1e zondag van de herfst
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-18-sep-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal & Mw. Toos Hoogesteger_Ureterp-Steenbergen (DR)
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp
Bijzonderheden in de dienst (O.N) startdienst +koffie
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
Datum zondag-25-sep-2016
Tijd 09.30 uur
Type dienst Gangbare dienst
Voorganger ds Mw E.C. Rooseboom_Drachten
Locatie (DM) De Mande
Bijzonderheden 0
Organist Jannie Oostingh
Kindernevendienst  & 
Dienstdoende  ouderling 0
Kinderoppas 0
collectes diakonie & kerk & jeugd
Beamer geen
Liturgische kleur Groen
Naam 0
Autorijder 0
   
Datum (O.N) zondag-25-sep-2016
Tijd (O.N) 09.30 uur
type dienst (O.N) Gangbare dienst
Voorganger(O.N) ds H. Rietman _Assen
Locatie (O.N) Siegerswoude
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0
Organist (O.N.) 0
collectes (ON) 0
   
Datum zondag-02-okt-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden 0  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 3e zondag van de herfst / Zondag voor het Werelddiaconaat  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-02-okt-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) en koffie  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-09-okt-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds F. de Jong_Leek  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Grietha Algra  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Groen  
Naam 4e zondag van de herfst  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-09-okt-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-16-okt-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie(wereld voedseldag) & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam 0  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-16-okt-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds. Mw M. Eekels_Wolvega  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-23-okt-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds J. de Haan _Beetsterzwaag  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Groen  
Naam 6e zondag van de herfst  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-23-okt-2016  
Tijd (O.N) 09.30 uur  
type dienst (O.N) Fryske Tsjinst  
Voorganger(O.N) ds K.Visbeek _Zwaagwesteinde  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-30-okt-2016  
Tijd 10.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden anders dan anders dienst  
Organist Grietha Algra  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer Wiedse  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 7e zondag van de herfst  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-30-okt-2016  
Tijd (O.N.) 09.30 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum woensdag-02-nov-2016  
Tijd 19.30 uur  
Type dienst Vesper  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden Dankdag voor gewas en arbeid en aansluitend gemeenteavond,  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes geen collecte  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam Dankdag gewas  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) woensdag-02-nov-2016  
Tijd (O.N) 19.30 uur  
type dienst (O.N) Vesper  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) De Mande  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-06-nov-2016  
Tijd 10.00 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden Dankstond oogstdienst  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Groen  
Naam 8e zondag van de herfst  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-06-nov-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) Dankstond oogstdienst  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-13-nov-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Mw E.C. Rooseboom_Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 0  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Groen  
Naam -  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-13-nov-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Fryske Tsjinst  
Voorganger(O.N) mw. C. de Boer-Bergsma_Scharnegoutum  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 0  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-20-nov-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds H. Klein Ikkink _Drachten  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden laatste zondag kerkelijk jaar  
Organist Kiertje Flapper  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer Tineke  
Liturgische kleur Groen  
Naam laatste zondag kerkelijk jaar  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-20-nov-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) laatste zondag kerkelijk jaar  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-27-nov-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type Dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 1 ste advent  
Organist Gjildert vd Velde  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende ouderling 0  
Kinderoppas 0  
Collectes diakonie & kerk & jeugd  
Beamer Wiedse  
Liturgische  kleur Groen  
Naam 1ste zondag van Advent  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N.) zondag-27-nov-2016  
Tijd (O.N.) 10.00 uur  
Type dienst (O.N.) Gangbare dienst  
Voorganger (O.N) ds H. Rietman _Assen  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 1ste advent  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
     
Datum zondag-04-dec-2016  
Tijd 9.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden 2 de advent  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling-diaken 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer geen  
Liturgische kleur Paars  
Naam 2de zondag van Advent  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-04-dec-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 2de advent en koffie  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-11-dec-2016  
Tijd 9.30 uur  
Type dienst SoW - It Keningsfjild  
Voorganger ds Jak. Verwaal_  
Locatie (DM) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden 3 de advent en Heilig  avondmaal  
Organist 0  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes 0  
Beamer Miente  
Liturgische kleur Paars  
Naam 3de zondag van Advent  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-11-ec-2016  
Tijd (O.N) 9.30  uur  
type dienst (O.N) SoW - It Keningsfjild  
Voorganger(O.N) ds Jak. Verwaal_  
Locatie (O.N) St. Piter Ureterp  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 3 de advent en Heilig  avondmaal  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zondag-18-dec-2016  
Tijd 09.30 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger ds F. de Jong_Leek  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden 4 de advent  
Organist Jannie Oostingh  
Kindernevendienst  &   
Dienstdoende  ouderling 0  
Kinderoppas 0  
collectes diakonie & kerk &  
Beamer geen  
Liturgische kleur Roze  
Naam laatste zondag van Advent  
Autorijder 0  
     
Datum (O.N) zondag-18-dec-2016  
Tijd (O.N) 10.00 uur  
type dienst (O.N) Gangbare dienst  
Voorganger(O.N) ds J. de Haan _Beetsterzwaag  
Locatie (O.N) Siegerswoude  
Bijzonderheden in de dienst (O.N) 4 de advent  
Organist (O.N.) 0  
collectes (ON) 0  
Datum zaterdag-24-dec-2016  
Tijd 21.00 uur  
Type dienst Gangbare dienst  
Voorganger Mw. Toos Hoogesteger_Steenbergen (DR)  
Locatie (DM) De Mande  
Bijzonderheden Herderstocht 19.30 uur   voorafgaand  aan de kerstnachtdienst start bij DE Mande
Organist