PKN
It Keningsfjild Hervormde Gemeente Opsterland Noord en De Mande Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen
 
Advent 2014 Advent 2014

Kerstproject  2014  'Er bloeit iets op'

Mensenkinderen kunnen openbloeien als er naar ze geluisterd wordt en als er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een feest te maken. Het beeld is ontleend aan de lezing voor de eerste zondag van Advent. Jezus vertelt ons hier dat we goed moeten opletten om te zien wat van belang is in het leven. Wanneer de dorre tak gaat bloeien, mag je weten dat er een einde komt aan de kou en aan donkere tijden.
Een bloem vol beloften, het beeld voor dit project is een bloem in de knop die open bloeit in de weken van Advent. Deze bloem is ruimtelijk en op de eerste Advent nog in de knop.

 

 
40 DAGENPROJECT VAN DE KINDERNEVEDIENST 40 DAGENPROJECT VAN DE KINDERNEVEDIENST


40 DAGENPROJECT VAN DE KINDERNEVEDIENST
 
Pleisterplaatsen
 
Het project “Pleisterplaatsen” volgt de alternatieve evangelielezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Deze lezingen nemen ons mee van de intocht van Jezus in Jeruzalem op de eerste zondag van de veertigdagentijd, langs een aantal plekken in en rond Jeruzalem, tot Jezus’ worsteling in de tuin van Getsemane op Palmzondag en de pinkstertoespraak van Petrus op paaszondag.
 
Centraal in de projectverbeelding staan elke zondag de figuren van Petrus en Johanna, leerlingen van Jezus. Oud geworden kijken ze terug op de periode van hun leven waarin ze met Jezus meetrokken en nu vragen ze zich opnieuw af wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken opnieuw naar de betekenis van wat er plaatsvond, in het licht van wat er daarna gebeurde. Op deze tocht rusten ze op de plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden: pleisterplaatsen. Hier zoeken ze rust en bezinning om terug te kunnen blikken en opnieuw te begrijpen. Bij elke pleisterplaats hoort een afbeelding en een geluid. De afbeeldingen vormen in puzzelstukken de projectverbeelding.  

 
kindernevendienst kindernevendienst

Iedere zondag  is er een nevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.
De kinderen maken het begin van de dienst nog mee en verlaten voor de schriftlezing de kerkzaal.
Zij nemen lichtjes mee die worden aangestoken aan de paaskaars om zo te symboliseren dat het Licht van God ook met hen mee gaat.
Tijdens de nevendienst wordt gewerkt met “Kind op Zondag”. Het materiaal sluit aan op het preekrooster.
Na de overdenking  komen de kinderen terug in de kerkzaal en wordt er een kinderlied gezongen.
Dit lied wordt uitgezocht door de leiding van de kindernevendienst.

Iedere zondag is er ook tijdens de dienst oppas voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar

 
 

Gangbare dienst in De Mande-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 09.30
gangbare dienst meer details

Gangbare dienst in Siegerswoude-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 9.3
gangbare dienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.